EXPLOITATION
FORESTIÈRE
VENTE DE BOIS

OIHANEKO LANAK
EGUR SALMENTA

exploitation forestiere, abatage, élagage, achat vente de bois

NOS ENGAGEMENTS / GURE ENGAIAMENDUAK

Professionnalisme

Nous veillons à respecter la gestion durable des forêts et les règles de sécurité des différents intervenants

Engagement qualité         

ETF – GESTION DURABLE DE LA FORÊT reconnu par PEFC France

COLLABORATIONS

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) – Nouvelle Aquitaine
Office National des Forêts (ONF)
Gestionnaire forestier

Profesionaltasuna

Oihanen kudeaketa-iraunkorra eta langileen segurtasun neurriak errespetatzen ahalegintzen gara.

 

Kalitatezko engaiamendua

ETF-OIHANAREN KUDEAKETA IRAUNKORRA, PEFC-k onetsirik.

Kolaborazioak

CRPF (Oihan pribatuak kudeatzen duen egitura)
Oihanetako erakunde nazionala (ONF)
Oihan kudeatzaileak

Travaux

forestiers

Oihaneko lanak

Achat de bois sur pied

Oihan erospena

Vente de bois

EGUR SALMENTA

Nos conseils

GOMENDIOAK

Pour toute commande, renseignement ou demande de devis, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Eskaeraren egiteko, duden argitzeko, nahiz aurrekontuaren galdetzeko,
kontakta gaitzazu!